Anslag/bevis : Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-05-18
Paragrafer
104 - 127
Datum då anslaget sätts upp
2021-05-20
Datum då anslaget tas ned
2021-06-11
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-05-20 till 2021-06-11
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Relaterade dokument