Anslag/bevis : Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-06-08
Paragrafer
128 - 155
Datum då anslaget sätts upp
2021-06-10
Datum då anslaget tas ned
2021-07-02
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-06-10 till 2021-07-01
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Relaterade dokument