Anslag/bevis : Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-09-14
Paragrafer
178 - 196
Datum då anslaget sätts upp
2021-09-15
Datum då anslaget tas ned
2021-10-07
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-09-15 till 2021-10-06
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Relaterade dokument