Anslag/bevis : Kommunstyrelsen Omdelbar justering av § 142

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-06-08
Paragrafer
142
Datum då anslaget sätts upp
2021-06-08
Datum då anslaget tas ned
2021-06-30
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-06-08 till 2021-06-29
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Relaterade dokument