Anslag/bevis : Kommunstyrelsen, omedelbar justering § 175, 20 oktober 2020

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-10-20
Paragrafer
175
Datum då anslaget sätts upp
2020-10-21
Datum då anslaget tas ned
2020-11-11
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-10-21 till 2020-11-10
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Relaterade dokument