Anslag/bevis : Kommunstyrelsen – protokoll

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-11-09
Paragrafer
219 - 234
Datum då anslaget sätts upp
2021-11-10
Datum då anslaget tas ned
2021-12-02
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-11-10 till 2021-12-01
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Relaterade dokument