Kungörelse : Kommunstyrelsens sammanträde

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-27
Paragrafer
117-133
Datum då anslaget sätts upp
2019-09-02
Datum då anslaget tas ned
2019-09-24
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-09-02 till 2019-09-23
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Relaterade dokument