Anslag/bevis : Kommunfullmäktiges revisorer

Organ
Kommunfullmäktiges revisorer
Sammanträdesdatum
2020-04-23
Paragrafer
19 - 30
Datum då anslaget sätts upp
2020-04-29
Datum då anslaget tas ned
2020-05-21
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Jan Alriksson
Kontakt
Kommunfullmäktiges revisorer, information@heby.se