Kungörelse : Kultur- och fritidsnämnden

Organ
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2018-12-12
Paragrafer
58-64
Datum då anslaget sätts upp
2018-12-12
Datum då anslaget tas ned
2019-01-03
Sekreterare
Alexander Anthin
Kontakt
Kultur- och fritidsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument