Kungörelse : Kultur- och fritidsnämnden

Organ
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-03-18
Paragrafer
15-25
Datum då anslaget sätts upp
2019-03-20
Datum då anslaget tas ned
2019-04-11
Sekreterare
Alexander Anthin
Kontakt
Kultur- och fritidsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument