Kungörelse : Kultur- och fritidsnämnden

Organ
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-04-08
Paragrafer
26-32
Datum då anslaget sätts upp
2019-04-08
Datum då anslaget tas ned
2019-04-30
Sekreterare
Alexander Anthin
Kontakt
Kultur- och fritidsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument