Kungörelse : Kultur- och fritidsnämnden

Organ
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-09-09
Paragrafer
39-53
Datum då anslaget sätts upp
2019-09-09
Datum då anslaget tas ned
2019-10-01
Sekreterare
Alexander Anthin
Kontakt
Kultur- och fritidsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument