Kungörelse : Kultur- och fritidsnämnden

Organ
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-11-18
Paragrafer
63-68
Datum då anslaget sätts upp
2019-11-19
Datum då anslaget tas ned
2019-12-11
Förvaringsplats för protokollet
Heby kommunkontor
Sekreterare
Alexander Anthin
Kontakt
Kultur- och fritidsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument