Anslag/bevis : Kultur- och fritidsnämnden

Organ
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-03-16
Paragrafer
9-18
Datum då anslaget sätts upp
2020-03-16
Datum då anslaget tas ned
2020-04-07
Förvaringsplats för protokollet
Heby kommunkontor
Sekreterare
Alexander Anthin
Kontakt
Kultur- och fritidsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument