Anslag/bevis : Kultur- och fritidsnämnden

Organ
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-06-01
Paragrafer
29-36
Datum då anslaget sätts upp
2020-06-01
Datum då anslaget tas ned
2020-06-23
Förvaringsplats för protokollet
Heby kommunkontor
Sekreterare
Alexander Anthin
Kontakt
Kultur- och fritidsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument