Anslag/bevis : Kultur- och fritidsnämnden

Organ
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-14
Paragrafer
37-43
Datum då anslaget sätts upp
2020-09-14
Datum då anslaget tas ned
2020-10-06
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-09-14 till 2020-10-05
Förvaringsplats för protokollet
Konnumkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Rebecka Berg
Kontakt
Kultur- och fritidsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument