Anslag/bevis : Kultur- och fritidsnämnden

Organ
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-07
Paragrafer
44-50
Datum då anslaget sätts upp
2020-10-13
Datum då anslaget tas ned
2020-11-04
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-10-13 till 2020-11-03
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Rebecka Berg
Kontakt
Kultur- och fritidsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument