Anslag/bevis : Kultur- och fritidsnämnden

Organ
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-15
Paragrafer
1 - 11
Datum då anslaget sätts upp
2021-02-16
Datum då anslaget tas ned
2021-03-10
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-02-16 till 2021-03-09
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Rebecka Berg
Kontakt
Kultur- och fritidsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument