Anslag/bevis : Kultur- och fritidsnämnden

Organ
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-15
Paragrafer
12 - 19
Datum då anslaget sätts upp
2021-03-17
Datum då anslaget tas ned
2021-04-08
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-03-17 till 2021-04-07
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Rebecka Berg
Kontakt
Kultur- och fritidsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument