Anslag/bevis : Kultur- och fritidsnämnden

Organ
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-19
Paragrafer
20 - 28
Datum då anslaget sätts upp
2021-04-21
Datum då anslaget tas ned
2021-05-13
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-04-21 till 2021-05-12
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Rebecka Berg
Kontakt
Kultur- och fritidsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument