Anslag/bevis : Kultur- och fritidsnämnden

Organ
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-17
Paragrafer
29 - 38
Datum då anslaget sätts upp
2021-05-20
Datum då anslaget tas ned
2021-06-11
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-05-20 till 2021-06-10
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Rebecka Berg
Kontakt
Kultur- och fritidsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument