Anslag/bevis : Kultur- och fritidsnämnden

Organ
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-06-14
Paragrafer
39 - 45
Datum då anslaget sätts upp
2021-06-17
Datum då anslaget tas ned
2021-07-09
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-06-17 till 2021-07-08
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Rebecka Berg
Kontakt
Kultur- och fritidsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument