Kungörelse : Kultur- och fritidsnämnden

Organ
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2018-10-10
Datum då anslaget sätts upp
2018-10-10
Datum då anslaget tas ned
2018-11-01
Sekreterare
Alexander Anthin
Kontakt
Kultur- och fritidsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument