Kungörelse : Kultur- och fritidsnämnden

Organ
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-01-14
Paragrafer
1-7
Datum då anslaget sätts upp
2019-01-17
Datum då anslaget tas ned
2019-02-08
Sekreterare
Alexander Anthin
Kontakt
Kultur- och fritidsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument