Kungörelse : Kultur- och fritidsnämnden

Organ
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-02-18
Paragrafer
8-14
Datum då anslaget sätts upp
2019-02-20
Datum då anslaget tas ned
2019-03-14
Förvaringsplats för protokollet
Heby kommunkontor
Sekreterare
Sofia Holm
Kontakt
Kultur- och fritidsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument