Anslag/bevis : Kultur- och fritidsnämnden – protokoll

Organ
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-11-15
Paragrafer
67 - 73
Datum då anslaget sätts upp
2021-11-15
Datum då anslaget tas ned
2021-12-07
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-11-15 till 2021-12-06
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Rebecka Berg
Kontakt
Kultur- och fritidsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument