Kungörelse : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-17
Paragrafer
126 - 187
Datum då anslaget sätts upp
2018-12-21
Datum då anslaget tas ned
2019-01-12
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-12-21 till 2019-01-11
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunfullmäktige, information@heby.se