Kungörelse : Kungörelse om slutlig rösträkning av 2018 års allmänna val

Organ
Länsstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-08-29
Datum då anslaget sätts upp
2018-08-29
Datum då anslaget tas ned
2018-09-20
Kontakt
Länsstyrelsen