Kungörelse : Laga kraft, DPä 379/92 Lättharven 4

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-08-25
Paragrafer
Ks § 150
Datum då anslaget sätts upp
2020-09-17
Datum då anslaget tas ned
2022-09-17
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-09-17 till 2022-09-17
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Ansvarig
Erik Mörtsell, erik.mortsell@heby.se
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se