Kungörelse : Meddelande om antagen ändring av detaljplan, DPä 379/92 Lättharven 4

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-08-25
Paragrafer
Ks § 150
Datum då anslaget sätts upp
2020-08-27
Datum då anslaget tas ned
2020-09-17
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-08-27 till 2020-09-16
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Ansvarig
Erik Mörtsell, erik.mortsell@heby.se
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se