Kungörelse : Meddelande om detaljplaneförslag på granskning

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-02-21
Datum då anslaget sätts upp
2018-09-25
Datum då anslaget tas ned
2018-10-09
Ansvarig
Mikael Byström
Kontakt
Kommunfullmäktige, information@heby.se