Kungörelse : Meddelande om detaljplaneförslag ute på samråd

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-03-27
Datum då anslaget sätts upp
2018-09-25
Datum då anslaget tas ned
2018-10-05
Ansvarig
Mikael Byström
Kontakt
Kommunfullmäktige, information@heby.se
Relaterade dokument