Anslag/bevis : Överförmyndarnämnd

Organ
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-19
Paragrafer
58 - 70
Datum då anslaget sätts upp
2021-04-23
Datum då anslaget tas ned
2021-05-15
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-04-23 till 2021-05-14
Förvaringsplats för protokollet
Överförmyndarkontoret
Sekreterare
Lisa Brattgård
Kontakt
Överförmyndarnämnden, overformyndarnamnden@uppsala.se
Relaterade dokument