Anslag/bevis : Överförmyndarnämnd

Organ
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2018-12-10
Paragrafer
271 - 292
Datum då anslaget sätts upp
2018-12-14
Datum då anslaget tas ned
2019-01-04
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-12-14 till 2019-01-03
Förvaringsplats för protokollet
ÖVerförmyndarförvaltningen
Kontakt
Överförmyndarnämnden, overformyndarnamnden@uppsala.se
Relaterade dokument