Anslag/bevis : Överförmyndarnämnd

Organ
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2019-04-15
Paragrafer
91 - 108
Datum då anslaget sätts upp
2019-04-24
Datum då anslaget tas ned
2019-05-15
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-04-24 till 2019-05-14
Förvaringsplats för protokollet
Överförmyndarförvaltningen
Sekreterare
Lisa Brattgård
Kontakt
Överförmyndarnämnden, overformyndarnamnden@uppsala.se
Relaterade dokument