Anslag/bevis : Överförmyndarnämnd

Organ
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2020-03-23
Paragrafer
60 - 78
Datum då anslaget sätts upp
2020-04-01
Datum då anslaget tas ned
2020-04-23
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-04-01 till 2020-04-22
Förvaringsplats för protokollet
Överförmyndarförvaltningen
Sekreterare
Lisa Brattgård
Kontakt
Överförmyndarnämnden, overformyndarnamnden@uppsala.se
Relaterade dokument