Anslag/bevis : Överförmyndarnämnden

Organ
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2019-01-21
Paragrafer
1 - 37
Datum då anslaget sätts upp
2019-01-28
Datum då anslaget tas ned
2019-02-19
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-01-28 till 2019-02-18
Sekreterare
Johan Ahlström
Kontakt
Överförmyndarnämnden, overformyndarnamnden@uppsala.se
Relaterade dokument