Anslag/bevis : Överförmyndarnämnden

Organ
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2019-02-18
Paragrafer
43 - 67
Datum då anslaget sätts upp
2019-02-22
Datum då anslaget tas ned
2019-03-15
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-02-22 till 2019-03-14
Förvaringsplats för protokollet
ÖVerförmyndarförvaltningen
Kontakt
Överförmyndarnämnden, overformyndarnamnden@uppsala.se
Relaterade dokument