Anslag/bevis : Överförmyndarnämnden

Organ
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2019-03-18
Datum då anslaget sätts upp
2019-03-27
Datum då anslaget tas ned
2019-04-17
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-03-27 till 2019-04-16
Förvaringsplats för protokollet
Överförmyndarförvaltningen
Sekreterare
Johan Ahlström
Kontakt
Överförmyndarnämnden, overformyndarnamnden@uppsala.se
Relaterade dokument