Kungörelse : Överförmyndarnämnden

Organ
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2019-06-17
Paragrafer
163 - 183
Datum då anslaget sätts upp
2019-06-25
Datum då anslaget tas ned
2019-07-16
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-06-25 till 2019-07-15
Förvaringsplats för protokollet
Överförmyndarförvaltningen, Uppsala
Sekreterare
Johan Ahlström
Kontakt
Överförmyndarnämnden, overformyndarnamnden@uppsala.se
Relaterade dokument