Anslag/bevis : Överförmyndarnämnden

Organ
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2019-10-21
Paragrafer
234-264
Datum då anslaget sätts upp
2019-10-29
Datum då anslaget tas ned
2019-11-20
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-10-29 till 2019-11-19
Förvaringsplats för protokollet
Överförmyndarförvaltningen
Sekreterare
Sofie Annerfalk
Kontakt
Överförmyndarnämnden, overformyndarnamnden@uppsala.se
Relaterade dokument