Anslag/bevis : Överförmyndarnämnden

Organ
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2020-04-24
Paragrafer
79-98
Datum då anslaget sätts upp
2020-04-28
Datum då anslaget tas ned
2020-05-19
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-04-28 till 2020-05-18
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Överförmyndarnämnden, overformyndarnamnden@uppsala.se
Relaterade dokument