Anslag/bevis : Överförmyndarnämnden

Organ
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2020-05-18
Paragrafer
99 - 144
Datum då anslaget sätts upp
2020-05-26
Datum då anslaget tas ned
2020-06-17
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-05-26 till 2020-06-16
Förvaringsplats för protokollet
Överförmyndarkontoret
Sekreterare
Lisa Brattström
Kontakt
Överförmyndarnämnden, overformyndarnamnden@uppsala.se
Relaterade dokument