Anslag/bevis : Överförmyndarnämnden

Organ
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2020-06-22
Paragrafer
146-166
Datum då anslaget sätts upp
2020-07-01
Datum då anslaget tas ned
2020-07-23
Förvaringsplats för protokollet
Överförmyndarförvaltningen, Uppsala
Sekreterare
Lisa Brattgård
Kontakt
Överförmyndarnämnden, overformyndarnamnden@uppsala.se
Relaterade dokument