Anslag/bevis : Överförmyndarnämnden

Organ
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-19
Paragrafer
236 - 256
Datum då anslaget sätts upp
2020-10-27
Datum då anslaget tas ned
2020-11-18
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-10-27 till 2020-11-17
Förvaringsplats för protokollet
Hebyfastigheter, Stationsvägen 2
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Överförmyndarnämnden, overformyndarnamnden@uppsala.se
Relaterade dokument