Anslag/bevis : Överförmyndarnämnden

Organ
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-16
Paragrafer
44 - 57
Datum då anslaget sätts upp
2021-03-24
Datum då anslaget tas ned
2021-04-15
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-03-24 till 2021-04-14
Förvaringsplats för protokollet
Överförmyndarkontoret
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Överförmyndarnämnden, overformyndarnamnden@uppsala.se
Relaterade dokument