Anslag/bevis : Överförmyndarnämnden

Organ
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-17
Paragrafer
71 - 105
Datum då anslaget sätts upp
2021-05-25
Datum då anslaget tas ned
2021-06-15
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-05-25 till 2021-06-14
Förvaringsplats för protokollet
Överförmyndarkontoret
Sekreterare
Johan Ahlström
Kontakt
Överförmyndarnämnden, overformyndarnamnden@uppsala.se
Relaterade dokument