Anslag/bevis : Överförmyndarnämnden

Organ
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2021-06-21
Paragrafer
106 - 128
Datum då anslaget sätts upp
2021-06-30
Datum då anslaget tas ned
2021-07-22
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-06-30 till 2021-07-21
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Lisa Brattgård
Kontakt
Överförmyndarnämnden, overformyndarnamnden@uppsala.se