Anslag/bevis : Överförmyndarnämnden

Organ
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2021-08-23
Paragrafer
129 - 148
Datum då anslaget sätts upp
2021-09-02
Datum då anslaget tas ned
2021-09-23
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-09-02 till 2021-09-22
Förvaringsplats för protokollet
Överförmyndarkontoret
Sekreterare
Johan Ahlström
Kontakt
Överförmyndarnämnden, overformyndarnamnden@uppsala.se
Relaterade dokument