Anslag/bevis : Överförmyndarnämnden

Organ
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2021-09-20
Paragrafer
149 - 166
Datum då anslaget sätts upp
2021-09-27
Datum då anslaget tas ned
2021-10-18
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-09-27 till 2021-10-17
Förvaringsplats för protokollet
Överförmyndarkontoret
Sekreterare
Johan Ahlström
Kontakt
Överförmyndarnämnden, overformyndarnamnden@uppsala.se